Różnice między funduszem inwestycyjnym zamkniętym a otwartym

Zarówno Fundusz Inwestycyjny Otwarty, jak też Zamknięty Fundusz Inwestycyjny są formami zbiorowego inwestowania pieniążków.
O ile jednakże potencjalny inwestor może w większości wypadków nabywać jednostki uczestnictwa w funduszu otwartym bez większych ograniczeń, to członkostwo w zamkniętym funduszu często wiąże się z niezbędnością akceptacji pewnych ograniczeń.