Postanawiasz rozpocząć pracę ? Dowiedz się na czym polega rekrutacja pracowników i rozmowy kwalifikacyjne

Nabór jest początkowymkrokiem zatrudnienia pracownika. Jej celem jest znalezienie zadowalającej liczby kandydatów, z których można będzie zrealizować selekcję.

Punktem wyjścia do naboru jest rozpatrzeniepotrzeb i braków kadrowych w instytucji. Braki te mogą dotyczyć ilości pracowników lub umiejętności.

Czy chcesz znaleźć zbliżony post? Jeśli tak, to bez obawy kliknij ten odsyłacz i zerknij na ofertę (http://www.visaandwork.com/szkolenia-dla-pracodawcow/), która niewątpliwe także przykuje Twoją uwagę.

W drugim przypadku można rozważyć szkolenia i przesunięcia. Dalszymi cyklami jest zatwierdzenie umowy o pracę a także adaptacja pracowników.

Rekrutacja pracowników może mieć charakter szeroki bądź wąski. W przypadku rekrutacji szerokiej propozycje są kierowane poprzez wysokonakładowe gazety, Sieć i inne środki masowego przekazu docierające do wielkiej grupy przypuszczalnych pracowników. W sytuacji wąskiej, stosowane są metody dojścia do ustalonej grupy osób, jednakże koszt dotarcia do niektórych osób jest zwykle większy, niż w sytuacji rekrutacji szerokiej. Sama rekrutacja pracowników może zostać przeprowadzana albo we własnym zakresie – przez jednostkę poszukująca pracownikaczy też też może zostać powierzonafirmom rekrutacyjnym – agencje pracy Kraków.

pracownik

Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com

Ze względu na formę rozliczenia pomiędzykontrahentem, a firmą rekrutacyjną wyróżnia się: rekrutacja typu successfee – agencje otrzymują wynagrodzenie tylko w sytuacji zatrudnienia wyłonionego przez nią kandydata albo rekrutacja typu retained – agencje pracy Kraków są wynagradzane niezależnie od efektu rekrutacji. Ciągi rekrutacji są następujące: najpierw sporządza się opis stanowiska pracy, następnie zamieszcza się ogłoszenie z opisem potrzeb jakie powinien spełniać kandydat, na podstawie zgłoszeń przygotowuje się listę kandydatów, którzy poddawani są selekcji zgodnie z żądaniami oraz potwierdzane są ich referencje, na końcu podejmuje się decyzję o zatrudnieniu oraz wyznacza się warunki umowy z przyjętym pracownikiem. Najpopularniejsza agencja pracy Kraków to Randstad .

To od pracodawcy zależy czy wybierze pomoc agencji w poszukiwaniu fachowca, czy zrobi to na własną rękę. Każdy sposób jest niezmiernie dobry, dlatego jeśli jesteś osobą poszukującą pracy śledź strony internetowe podobnie agencji jak i konkretnych firm bądź po prostu czytaj codzienną prasę.