Czym jest smartBOX, jakiego rodzaju oferuje funkcje i do czego właściwie mógłby służyć?

W dzisiejszych czasach mamy okazję korzystania z wielu urządzeń, których nazwy rozpoczynają się od przedrostka „smart”. To brytyjskie słowo znaczy „mądry”, z kolei w przypadku różnych urządzeń, określenie to oznacza, że dany sprzęt jest wielofunkcyjny.
Przykładowo tak zwany smartBOX, czyli w dosłownym tłumaczeniu „sprytne pudełko”, to urządzenie, jakie służy do zdalnego pobierania danych z różnorodnego rodzaju urządzeń pomiarowych.

Obróbka skrawaniem (cnc)

Autor: Windell Oskay
Źródło: http://www.flickr.com
Należą do nich między innymi liczniki energii elektrycznej czy gazu i np. urządzenia do analizy parametrów sieci. Odczyt uzyskanych informacji ma miejsce przy pomocy trzech różnych tak zwanych interfejsów komunikacyjnych. Mogłyby one być skonfigurowane w dowolnej formie. Należałoby również dodać, że tego typu narzędzie jak smartBOX ma aż 16 wejść impulsowych w formie dwóch gniazd posiadających po osiem wejść. Są one wykorzystywane do zliczania impulsów ze sprzętów pomiarowych.
box social tracking dashboard

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com
Warto także dodać, że takie narzędzie jak smartBOX ma poza tym swe odmienne zastosowania. Mogłoby zatem pełnić rolę konwertera protokołów (umożliwia to bezpośredni dostęp do przyrządu pomiarowego). Narzędzie to mogłoby również umożliwiać wyniki obliczeń przy pomocy protokołu Modus TCP. Wartym wspomnienia jest fakt, że opisywane narzędzie mogłoby być wyposażone w modem, co pozwala gromadzić informacje z urządzeń znajdujących się w znacznym oddaleniu lub umowy w obrocie gospodarczym w ciężkim w dostępie obszarze.

Można zatem stwierdzić, że wymienione narzędzie niezwykle ułatwia pobieranie danych, a w ten sposób przyspiesza działanie wybranych firm energetycznych.