Główne narzędzia rynkowe

Żeby mówić o zdrowej gospodarce, powinna ona spełniać parę wymogów. Jeden z podstawowych to swoboda gospodarcza wszystkich uczestników rynku. Jest to taka sytuacja, w której państwo nie ingeruje nazbyt w codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W ekonomii liberalnej zakłada się, że im mniejszy wpływ administracji państwowej w obrocie ekonomicznym tym odpowiedniej.

Swoboda o której mówimy winna dotyczyć także sposobów

finanse

Źródło: http://www.fss-finanse.pl/

uzyskiwania pieniędzy. Jednym słowem, organy administracji państwowej mają prawo internować tylko wtedy jeśli fundusze zostały zyskane metodą niezgodną z prawem (wywodzą się z przestępstwa). W innym razie jest to kwestia umowy pomiędzy stronami.

Oczywiście w liberalnej gospodarce metod uzyskiwania środków jest sporo, począwszy od klasycznego kredytu aż po emisję przeróżnego rodzaju papierów dłużnych. Aby to było wykonalne konieczne będą specjalistyczne instytucje finansowe; banki i giełda papierów wartościowych. Przyjęło się sądzić iż ta ostatnia instytucja życia gospodarczego jest motorem gospodarki.

Czy to zagadnienie niezwykle Cię ciekawi? Jeżeli tak, to kliknij tutaj i poznaj naszą firmę (http://www.cliff-broker.pl/branze/agencje-posrednictwa-pracy.html) – poznasz w tym miejscu nieprawdopodobnie ciekawe informacje.

Czym zatem jest rynek kapitałowy? Formułuje się ją jako miejsce gdzie sprzedaje się i nabywa po określonych kosztach przedmioty albo papiery dłużne. Ich ceny muszą być na bieżąco publikowane. Ich cena zależy od podaży i popytu na stosowny walor. Jak wcześniej powiedziano, na giełdzie możemy handlować czymkolwiek. Istnieją więc giełdy herbaty, wina, diamentów, ropy itd.. Bardzo słynna jednakże jest GPW. Handluje się tam akcjami i obligacjami lub kontraktami terminowymi.

Akcje to według objaśnień papier wartościowy gwarantujący posiadaczowi prawo do określonej części majątku firmy oraz dywidendy. Akcjonariusz nie może

finanse

być ograniczany w swych prawach przez zarząd firmy. Naturalnie akcja może zostać zawsze w sposób nieograniczony i w każdej chwili przekazana.

Emisja akcji jest dla firmy wygodną metodą na zdobycie kapitału. Dla inwestora z kolei – tym bardziej takiego który planuje długoterminowe inwestowanie – nabycie akcji to świetna inwestycja. Udziałowiec może mieć nadzieję na udział w zyskach firmy bądź na zarobek wynikający z różnicy w cenie nabycia i sprzedaży akcji. Gra na giełdzie jest dość ryzykowna, bowiem ceny akcji potrafią przekształcać się z minuty na minutę. Gracz powinien wykazać się cierpliwością jak też niemałym doświadczeniem.