Co jak długi okres czasu należy przeprowadzać tak zwany przegląd swojej gaśnicy?

Gaśnica samochodowa to wymagany element oprzyrządowania dowolnego samochodu. Reguluje to kodeks drogowy. Jednak każde tego rodzaju narzędzie należy co jakiś czas sprawdzać.
Robi się to podczas wykonywania czynności pod nazwą przegląd gaśnicy.

Nie należałoby jednak mylić zagadnień czasu jej gwarancji z okresem przydatności do użycia. Zabezpieczenia udziela wytwórca gaśnicy (na ogół na okres pięciu lat od daty jej wyprodukowania), natomiast przegląd techniczny przeprowadzany jest przez UDT. W zależności od typu gaśnicy czas legalizacji jest dopasowany do konkretnego środka gaszącego. W wypadku tzw. gaśnic śniegowych wynosi 10 lat, natomiast proszkowych – 6 lat. Nie jest to jednak równoważne z typowym przeglądem pojazdu, który musimy wykonywać co rok. Jest tak dlatego, że nawet jeżeli okres gwarancyjny jest dłuższy niż okres legalizacji, to wyższość nad regulaminem twórcy ma rodzime prawo.
przegląd gaśnicy

Autor: Andreshiro
Źródło: http://www.flickr.com

Sam przegląd gaśnicy polega na weryfikacji technicznej przez wykwalifikowanego specjalistę i ewentualnej naprawie znalezionych w czasie kontroli usterek. Po wykonaniu tego typu badania, w wypadku uznania tej gaśnicy za działającą, umieszczana jest na niej naklejka z wyznaczoną datą kolejnego badania (odwieź www) technicznego. Warto zatem go sprawdzić, aby nie zaznać niemiłej niespodzianki w najmniej oczekiwanym momencie. Tego typu badanie nie jest zbyt drogie (opłata wynosi około.

10zł) a warto je wykonać, aby mieć pewność, że w razie potrzeby nie będziemy bezbronni. Warto wykonać także legalizację gaśnicy nawet mimo tego, że kodeks drogowy nigdzie nie nakłada na kierowcę przymusu realizowania wspomnianej legalizacji.