W jaki sposób dostarczyć PIT po czasie oraz uniknąć grzywny?

Na początku maja upłynął czas złożenia deklaracji rocznych PIT. Kto się spóźni, podlega grzywnie za przestępstwo podatkowe.
Grzywny można jednak ustrzec się.

Praca przy komputerze

Autor: Kevin Jarrett
Źródło: http://www.flickr.com
Nawet jeśli spóźniliśmy się tylko o kilka dni z deklaracją PIT, powinniśmy jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku. Pomimo iż zeznanie złożone po czasie jest istotne, zaś urząd podatkowy nie ma prawa odmówić jego zaakceptowania, podatnik musi liczyć się z następstwami karnymi . Wysokość kary nakładanej poprzez urzędy zależy od tego, czy będzie to wykroczenie, czy może przestępstwo karne skarbowe. Z kolei to, czy podatnik popełnił wykroczenie, czy przestępstwo karne podatkowe zależy od tego, jak wiele wynosiła będzie niezapłacona kwota podatku.istotna treść eena.plJeżeli kwota nie przekroczy pięciokrotności najniższego uposażenia za pracę, będzie to wykroczenie, powyżej tej kwoty – przestępstwo karno skarbowe. Grzywna za przestępstwo wyznaczana będzie już przez Sądy.
Prawo daje jednak możliwość uniknięcia grzywny za nieterminowe złożenie rocznego zeznania. Należy jak najprędzej poinformować urząd o niezłożonym przez nas w terminie zeznaniu skarbowym, zanim sam urząd skarbowy połapie się, że dokumentów od nas nie przyjął, po czym wykorzystując program do rozliczania pit (zobacz wypełnianie pit 11) 2016 opłacić należny podatek. Podatnik może zagwarantować sobie bezkarność poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, czyli pisma powiadamiającego urząd skarbowy o popełnieniu czynu zabronionego. Fundamentem skorzystania z czynnego żalu jest uregulowanie należności podatkowych.

Podatek należy uiścić w terminie określonym przez organ skarbowy, a dokładnie mówiąc, zapłacić w całości wyznaczoną należność, uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.