Przejrzyste programy do rozliczeń PIT

Istnieje dużo programów, które w przystępny sposób pozwalają na rozliczenie z US przez internet. Dzięki aplikacjom krok po kroku płacący podatki poprawnie wypełni deklarację, a potem od razu wyśle go i odbierze potwierdzenie.

odsetki

Autor: Aaron Muszalski
Źródło: http://www.flickr.com
Program pit 2016 online jest tak sporządzony, że sam liczy podatek należny, kwotę do zwrotu, bądź podatek do uiszczenia. Jedyne co powinien zrobić podatnik to w prawidłowy sposób wypełnić poszczególne części. Programy zezwalają na odliczenie każdych ulg, bądź darowizn. Co istotne, za pomocą programów w szybki i prosty sposób mogą się rozliczyć również osoby prowadzące swoją firmę. Aplikacja pozwala na odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne. Ulga ta przysługuje osobie, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, bądź ma na utrzymaniu taką osobę.
Dopuszczalne jest rozliczenie przez internet deklaracji PIT łączne z małżonkiem. Tego e PITa sygnować może jeden małżonek, który składa Zeznanie. Małżonek składający PIT działa wtedy nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu drugiego współmałżonka.

W tych programach znajdują się gotowe wzory najbardziej popularnych druków. Oprogramowanie samoczynnie wypełni pismo danymi, a my bez opuszczania domu przekażemy własną pocztę do właściwego US. Program gwarantuje również wysłanie do urzędu osobistych dokumentów załączanych z komputera w postaci plików, lub agencja pracy za granicą za pomocą skanu.

Po wysłaniu pitów przez internet pobieramy UPO, ponieważ jest to dokument na to, że bez problemu złożyliśmy deklarację. Dokument ten wraz z deklaracją trzeba trzymać przez 5 lat.