Współpraca międzynarodowa miast – jak działa w praktyce

Międzynarodowa współpraca między miastami nosi rozmaite nazwy, na kontynencie europejskim przyjęte jest, że taka relacja nazywa się partnerstwem. Jest to oficjalna metoda współpracy, zakładająca rozwój gospodarczy oraz kulturalny obu miast partnerskich.

ulica miasta

Autor: SurFeRGiRL30
Źródło: http://www.flickr.com

Nierzadko posiada ona tylko wymiar symboliczny, zwłaszcza jeżeli miasta leżą w dużej odległości od siebie. Generalnie jednak taka relacja polega na współpracy mieszkańców obu miast na wielu płaszczyznach.

Jeżeli interesuje Cię takie zagadnienie, kliknij tu i zdobądź ważne info (https://naturalhotel.pl/). Warto poznać omawiany tutaj temat dokładniej.

Taka współpraca jest najlepiej Zauważalna w przypadku granicznych państw sąsiadujących ze sobą. Oba miasta mogą wtedy planować wspólne imprezy czy wydarzenia o charakterze.

Przykładowe miasta partnerskie

W sytuacji większych miast wojewódzkich, liczba miast partnerskich bywa bardzo duża. Stolica Polski ma więcej niż trzydzieści partnerów, najczęściej stolic przyjaźnie nastawionych państw Współpraca może również wynikać ze znacznego wpływu środowisk polonijnych w określonym mieście, bądź z prywatnych kontaktów osób rządzących. Co interesujące, mniejsze miasta mogą także posiadać kilku zagranicznych partnerów. Rabka Zdrój , miasto w którym mieszka niecałe 13 tysięcy osób, ma aż pięć zagranicznych partnerów. Miasta te leżą we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii i na Węgrzech. Właściwie każde miasto w Polsce ma co najmniej jedno miasto partnerskie.

Korzyści współpracy

Oprócz oczywistych korzyści o charakterze kulturalnym wypływających z kontaktu ludzi mieszkających w miastach, który ma miejsce między innym przy okazji odwiedzin oficjeli, obie miejscowości czerpią duże korzyści z partnerstwa. Bardzo prosto to zauważyć na przykładzie miast atrakcyjnych pod względem turystycznym. Niedawno przeprowadzone badania udowodniły, że ludzie mieszkających w miastach partnerskich częściej odwiedzają własnego partnera, jeśli ten posiadają dużo atrakcji turystycznych. Między innymi mieszkańcy Putbus w Niemczech częściej wybierają noclegi w Rewalu , który jest partnerem, niż mieszkańcy pozostałych niemieckich miejscowości o mniej więcej równej liczbie mieszkańców. Wpływy z turystyki są jednym z najważniejszych sposobów na życie mieszkańców Rewala.