Co można zrobić, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłacenia odszkodowania?

Dowolna osoba, która posiada ubezpieczenie czy to na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków czy też inny typ ubezpieczenia, ma prawo mieć nadzieję na otrzymanie należytego świadczenia.

Oczywiście wyłącznie po wystąpieniu jakiegokolwiek niekorzystnego zdarzenia, np. uszczerbku na zdrowiu.
mycie zębów

Autor: Jakob Renpening
Źródło: http://www.flickr.com
odszkodowanie

Źródło: pixabay
Niestety zazwyczaj uzyskanie odszkodowania zazwyczaj może wymagać długiego okresu czasu, co sprawia, że dla przykładu likwidacja szkody komunikacyjnej niezwykle wydłuża się w czasie. Często także kontakty z towarzystwem ubezpieczeniowym nie usprawniają całej kwestii. Niestety tak samo chętnie wykorzystywaną praktyką jest bezzasadne odmawianie wypłacenia odszkodowania lub umyślne jego obniżanie. Osoba jest poszkodowana poniekąd podwójnie. Może wtedy interweniować na wyższym szczeblu firmy ubezpieczeniowej, poszukiwać pomocy u prawnika albo pisać skargę u Rzecznika Ubezpieczonych. Działaniem ostatecznym jest złożenie pozwu w sądzie. Najpierw należy jednak wykorzystać wszystkie pozasądowe formy sprzeciwu. Są one wspomniane np. w ogólnych warunkach ubezpieczenia albo w pismach, które są przesyłane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Często spotykaną praktyką jest odwlekanie wypłacenia świadczenia. Artykuł 817 kodeksu cywilnego mówi, że ubezpieczyciel ma aż 30 dni na to, żeby wypłacić odszkodowanie firmy odzyskujące odszkodowania lub na odmówienie tej wypłaty. Termin taki mógłby być jednak inny, jeżeli jest to stwierdzone w OWU lub w osobnej umowie z konkretnym poszkodowanym.

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie dotrzyma takiego terminu, osoba poszkodowana ma prawo dochodzić ustawowych odsetek za powstałą zwłokę. Niestety takie zgłoszenie żądania nie zawsze może skutkować wypłatą odszkodowania, jednak czasami może wpłynąć na szybsze wypłacenie tego świadczenia.
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , ,