Jak prezentuje się postępowanie windykacyjne? Co zrobić, jak odezwie się do nas windykator? Jak się zachować?

Każdy, kto posiada pewne niezapłacone rachunki, niespłacony debet na koncie bankowym albo inne zaległości finansowe może oczekiwać, iż w określonym momencie otrzyma telefon od firmy windykacyjnej. Rozmowa z windykatorem zazwyczaj nie jest zbyt miła i często budzi strach i agresywne podejście. Niestety dość często ludzie którzy pracują w firmach windykacyjnych odznaczają się arogancją, co nie sprzyja rozwiązaniu problemu.

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli dostaniemy telefon od firmy windykacyjnej przede wszystkim trzeba zachować spokój i wymagać od naszego rozmówcy, ażeby ten dokładnie i precyzyjnie objaśnił sprawę zadłużenia. Dłużnik ma prawo wiedzieć konkretnie o jaką kwotę chodzi i z czego dokładnie ona wynika. Firma windykacyjna powinna też przysłać listownie pismo które wzywa nas do zapłaty kwoty zadłużenia z objaśnieniem podstawy roszczenia. Jeżeli nie ma wątpliwości co do podstawy roszczenia, powinniśmy spokojnie umówić się z dzwoniącym na termin spłaty. Windykator bardzo często nalega na jak najbardziej prędką i jednorazową spłatę zaległości, jednak w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej dłużnika, ma on prawo prosić o rozłożenie spłaty na raty.

Ażeby uniknąć kłopotów z firmą windykacyjną musimy ustalić rzeczywiście realny termin spłaty zadłużenia, z jakiego dłużnik da radę się wywiązać. Obiecywanie niezbyt realnych terminów powoduje najpierw ostrzejsze oraz bardziej wrogie działania windykatora, a w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie należności nawet skierowanie sprawy na drogę sądową i następnie komorniczą. Rzeczowe przedstawienie windykatorowi naszych możliwości uregulowania długu pozwoli na ustalenie warunków spłaty oraz bezproblemowe zakończenie postępowania w firmie windykacyjnej – więcej tutaj.

Dłużnicy

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com
W kontaktach z firmą windykacyjną nie powinniśmy unikać telefonów oraz rozmów z windykatorami, gdyż to przyśpieszy nieprzyjemną dla nas procedurę sądową oraz komorniczą. Uregulowanie długu na etapie windykacji polubownej dotyczy jedynie kwoty głównej i ewentualnych odsetek ustawowych, zaś sąd i komornik komornik września na pewno doliczą inne opłaty i koszty postępowania, które będzie trzeba uregulować.

Warto więc pokonać strach oraz niechęć, i negocjować z windykatorem odpowiedni dla nas, a nie dla firmy windykacyjnej termin uregulowania należności, aby jak najszybciej i bez dalszych nieprzyjemności zakończyć sprawę. Jak o to nie zadbamy nasza sytuacja będzie dość trudna, a przecież nikt nie chciałby trafić na jakieś listy, jak lista dłużników. Dbajmy więc o to profesjonalnie i we właściwym czasie, aby nie było za późno.