Spółkę można wycenić na kilka sposobów. Poznaj najbardziej powszechne i sprawdzone działania

Posiadasz spółkę i myślisz nad tym jak ją jesteś w stanie wycenić? Tak naprawdę są trzy metody, ażeby tego dokonać, poznaj je i podejmij decyzje, który sposób będzie dla ciebie w najwyższym stopniu właściwy. Wycena wartości spółki to 3 różnorodne podejścia. Zacznijmy od metody dochodowej.

rozmowa biznesowa

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Przy korzystaniu z takiego podejścia rynkowa wartość kapitałów własnych jest określana na podstawie wartości aktualnej przyszłych przepływów finansowych, które generowane są przez spółkę przy zdefiniowaniu, że ciągle dokonywane będą działalności operacyjne. Podstawą przeprowadzenia tej wyceny jest próg na czas trzy do pięciu lat.

Inna to metoda porównawcza. Tutaj wartość rynkowa kapitałów własnych Spółki definiowana jest na bazie przyrównania wycenianego podmiotu z innymi podmiotami rynku publicznego o identycznym profilu. Wycenę prowadzi się na podstawie wskaźników różnego rodzaju jak P/E co oznacza wartość/zysk netto, P/BV – to znaczy cena do wartości księgowej oraz P/S to znaczy cena do przychodów netto ze sprzedaży. Te wskaźniki oddają w sposób zintegrowany jednocześnie: poprzednie zyski netto, wzrost sprzedaży, wzrost zysku, stabilność przeszłych zysków, moc finansową firmy, klasę kadry zarządzającej oraz kondycję i perspektywy konkretnej gałęzi przemysłu, w jakiej funkcjonuje firma, jej pozycje konkurencyjną itp.. Wskaźniki rynkowe są jednymi z najczęściej używanych narzędzi inwestycyjnych przez inwestorów finansowych.

Gdy będziesz zdania, że warto by było przeanalizować inny aspekt omawianej problematyki, kliknij ten link i przeczytaj dodatkowo więcej treści na ten temat (http://www.traple.pl/kontakt).

Ostatnim sposobem jest tak zwana metoda bilansowa, co oznacza wycenę aktywów netto. Oznacza to, iż wartość określa się na podstawie majątku, lecz zmniejszonego o sumę zobowiązań, jakie ciążą na przedsiębiorstwie.

biznes i Internet

Autor: Steve wilson
Źródło: http://www.flickr.com
Taka wartość może zostać uaktualniona o aktualna wartość rynkową składników aktywów i pasywów, jakie potrzebują korekty. Korektę powinniśmy zrobić sugerując się stosownymi dokumentami z szacunków wartości konkretnych składników aktywów i pasywów przedłożonych przez Spółkę. Jak więc można się przekonać, to jaką metodę wybierzemy zależy od wielu wskaźników. Na pewno przed podjęciem tego rodzaju decyzji trzeba odpowiednio wszystko sprawdzić, aby osiągnąć jak najbardziej realną i korzystną wycenę spółki. W przeciwnym razie możemy być niezadowoleni, a poszukiwanie przyczyny po fakcie może nic nie dać. Pamiętajmy więc, by z rozwagą podejść do tego zagadnienia. Autor: .