Rejestrowanie symboli towarowych w UP

Każdy symbol towarowy, nawet niezastrzeżony w Urzędzie Patentowym, objęty jest pieczą prawną. Zapewnia to regulacja o ochronie konkurencji i klientów, bądź kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, żeby podlegać zasadniczej ochronie prawnej znaku towarowego.

interes

Autor: Kārlis Dambrāns
Źródło: http://www.flickr.com
Zastrzeżenie znaku towarowego ręczy, że inne podmioty nie będą miały najmniejszego prawa do naruszania ochranianego symbolu, a w razie potrzeby o wiele swobodniej nam będzie unicestwić niecne aktywności konkurencji.
Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym właściwego wniosku. W związku z tym, że znak towarowy zgłasza się zawsze dla nazwanych towarów, bądź usług, trzeba je także określić we wniosku.

Jeżeli omawiana tematyka Cię naprawdę intryguje, to bez zwłoki kliknij tu – to bardzo ważna oferta, która także Cię zaciekawi.

Dobór lokalizacji w rejestrze musi być jednakże przemyślany, albowiem po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możności dopisania do niego żadnych pozycji. Warto wobec tego wziąć pod uwagę nie tylko towary, które aktualnie oznaczamy symbolem, ale także ewentualne wykorzystanie znaku w przyszłości, szczególnie jeśli zgłaszanym znakiem jest miano naszej jednostki. Powinno się mieć na uwadze, że wykaz towarów, lub usług, dla których symbol zgłosiliśmy posiada olbrzymie znaczenie bowiem wytycza zasięg ochrony naszego symbolu.

rachunkowości

Autor: EnergieAgentur.NRW
Źródło: http://www.flickr.com
Podanie o udostępnienie prawa ochronnego można dostarczyć samodzielnie, bądź za pośrednictwem profesjonalnego reprezentanta, którym może być jedynie rzecznik patentowy.

Rzecznik patentowy poza fachowym przygotowaniem wniosku, w tym spisu towarów, jest w stanie także sporządzić badanie cel badania marketingowego zdolności rejestracyjnej znaku i oszacować możliwości na jego rejestrację. Rzecznik jest w stanie również pomóc przeprowadzić procedurę rejestracji w urzędzie.