Urlop wychowawczy jako pauza w pracy

Urlop wychowawczy to pauza w zatrudnieniu w celu pełnienia własnej opieki nad potomkiem, po tym, jak opiekunowie zużyją urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Dużo opiekunów zastanawia się nad tym, czy skorzystać z owego urlopu, czy powrócić do pracy.
wychowawczy]

Urlop wychowawczy do sprawowania własnej pieczy nad pociechą jest w stanie wykorzystać każdy pracujący zatrudniony na podstawie umowy o pracę poprzez czas co najmniej sześciu miesięcy. Do takiego czasu wlicza się także okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Z urlopu nie powinny skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia, czy te, które mają podpisane umowy o dzieło i podobne, lub prowadzące własną aktywność gospodarczą. Urlop wychowawczy udzielany jest na prośbę pracownika, a pracodawca nie może odmówić jego użyczenia. Wniosek jest możliwość pisać samodzielnie, względnie skorzystać z gotowych wzorów. Warunkiem jest to, żeby podanie dostarczyć u chlebodawcy co najmniej 21 dni przed przewidywanym zapoczątkowaniem urlopu.
urlop wychowawczy

Autor: Robert (Bob) Hetherington
Źródło: http://www.flickr.com
Z prawa do urlopu wychowawczego jest w stanie skorzystać mama pociechy, tata, ewentualnie oboje. Urlop (zobacz postojowe w pracy) ten może zostać udzielony zarówno mamie, jak i ojcu dziecka, albo jego opiekunom.

Zainteresował Cię opisywany tekst? Zobacz i sprawdź urlop opieka nad dzieckiem koniecznie, w tym miejscu znajduje się coś, co najprawdopodobniej też jest wartościowe.

Z trzyletniego wymiaru urlopu wychowawczego każdemu z rodziców, czy też opiekunów przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu, przepisu owego nie można przekazać na drugiego z rodziców, albo opiekunów. Urlop wychowawczy ma możliwość być rozłożony na kilka części.

Opiekun, który nie wykorzystał bezpośrednio po macierzyńskim całego urlopu wychowawczego, jedynie wykorzystał go w dwóch fragmentach, urlop wychowawczy jest w stanie rozdzielać tylko na trzy części.