Zalety reklamy outdoorowej

Ta odmiana reklamy to wszystko to co zauważamy np. idąc przez miasto lub jadąc drogą.
Szyldy, billboardy Bielsko-Biała i temu podobne. Ujmując to bardziej definicyjnie reklama outdoorowa jest wszelką komercyjną informacją umieszczoną na nośnikach, które zazwyczaj dzielone są na trzy grupy: billboardy, na jakie przylepiane zostają wielkowymiarowe plakaty, tablice te posiadają zróżnicowane wielkości, reklama malowana – są to duże formy o charakterze trwałym, będące częściami tak zwanej reklamy w otoczeniu, na ogół lokowana na budowlach, ogrodzeniach, mostach, stanowią ją wszelkiego typu plakaty itd.

, reklama ruchoma – umieszczana na środkach transportu publicznego, na autach należących do przedsiębiorstwa, balonach, itp.
firma - kadr

Autor: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina
Źródło: http://www.flickr.com
billboardy bielsko-biała
ogłoszenie

Autor: Jorge Láscar
Źródło: http://www.flickr.com
Przypuszczalni klienci są wystawieni na oddziaływanie takowej reklamy niezależnie czy tego pragną czy nie, jeżeli tylko przechodzą albo przejeżdżają blisko miejsca w jakim została ulokowana. Jeżeli zostanie postawiona w miejscu uczęszczanym przez wiele osób, lub o dużym natężeniu ruchu samochodowego, wtenczas skala jej oddziaływania może być ogromna. Tym samym nieduży będzie jej koszt w przeliczeniu na jedną osobę.

Kliknij ten odnośnik, a przekonasz się, że opublikowane tam wpisy ze strony zaciekawią te osoby, które zafrapowane są rozważaną w tym miejscu sprawą.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż ażeby została ona dobrze zapamiętana i skojarzona z firmą powinna być stosowana długo. Informacje w niej zawarte powinny być bardzo zwięzłe jak też lapidarne ze względu na to, iż większość patrzących będzie w ruchu.

Reklama taka jak też użyta w niej czcionka muszą być duże oraz znakomicie widoczne nawet z oddali. Całość powinna wykonana być w kontrastowych kolorach. Umieszczenie jej w złym punkcie powoduje, iż najczęściej jest niezauważana a także pomijana.