Umowy cywilnoprawne – na co trzeba uważać podczas podpisywania?

Umowa zlecenie jest to umowa cywilnoprawna, nazywana również umową śmieciową, jest ona coraz to entuzjastyczniej wykorzystywaną formą współpracy z pracownikami.
Jej podpisanie niesie z sobą – z punktu spojrzenia pracownika – wiele niedogodności jak też niewiele zysków.

Z punktu widzenia chlebodawcy sytuacja będzie odwrotna. Dlaczego? Gdyż umowa zlecenie to umowa (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dokumentacja-placowa-jak-ja-prowadzic-i-przechowywac) cywilnoprawna zatem nie podlega przepisom prawa pracy. Ten dotyczy osób zaangażowanych na bazie umowy o pracę. Pracodawca zatem nie zapłaci za pracownicze badania (więcej dowiesz się na tej stronie) osoby współdziałającej na podwalinie umowy zlecenia, nie wyśle jej także na szkolenia z zakresu BHP. Nie będzie musiał również prowadzić dla pracownika teczki osobowej ani też ewidencji czasu pracy. Pracodawca zyskuje także na tym, że zleceniobiorca nie będzie mieć prawa do urlopu . Co więcej współpracę ze zleceniobiorcą może właściwie rozwiązać w każdej chwili, nie martwiąc się okresami wymówienia. Wszystko to powoduje, iż takowa forma świadczenia pracy będzie dla pracodawców pożądana.
umowa zlecenie wzór

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com
Co zyskają na umowie zleceniu pracobiorcy? Dla pewnej grupy jest to świetna okazja do dorobienia w przypadku, kiedy pracują już w jakimś miejscu na etacie. Umowa zlecenie umożliwia im elastyczność w świadczeniu usług. Dla drugich to okazja do jakiegokolwiek. Plusem dla pracownika jest to, że pracodawca nie może nakazać realizowania zlecenia w wyznaczonym miejscu jak też czasie, jako że jest to zapis charakterystyczny dla umowy o pracę, a gdyby takową chlebodawca pragnął podpisać, uczyniłby to.

Formalnie zleceniodawca oczekuje jedynie, iż zlecenie będzie przeprowadzane w określonym czasie, zatem zleceniobiorca może zlecić jego przeprowadzenie komuś innemu, choć w praktyce zdarza się to niezmiernie rzadko. Czasem więc korzystniejsza dla zatrudnionego jest umowa zlecenie wzór której bez problemu ściągniesz z internetu.